fredag 15 juli 2011

Hemslöjdad Wärendsviolin

Jag var på släktträff i helgen och min farbror tog med en fiol som han fått ärva av sin morfar som bodde på Sirkön i sjön Åsnen i södra Småland. Det var en ganska märklig fiol och jag är inte riktigt säker på vad det är för något. Hantverket var inte det bästa, snäckan var extremt grov, åder saknades och locket såg inte direkt ut att vara gjort av alpgran, om gran över huvud taget. Inskriptionen sade att det var en "Hemslöjdad Wärendsviolin renoverad 1912 av CJ Emil Carlsson" men barockhalsen antyder att det är ett äldre instrument. Vid en snabb inspektion av stränghållarknappen kan man få intryck av att det suttit stift för fästning av resonanssträngar men ett antal faktorer talar mot detta. För det första ser man inget direkt mönster på det som i sådana fall skulle varit resonanssträngsstiften. Dessutom förekommer liknande pluggar på många andra ställen, t.ex. för att fästa in botten i över- och nederkloss. Jag såg inga spår av att halsen skulle ha varit bytt. Skruvlådans baksida var dock lite skum eftersom spåren som löper längs snäckan och vanligen är förlängda längs hela skruvlådan på detta instrument tar slut väldigt tvärt och ojämnt. Det ser nästan ut som om det skulle kunna vara en lagning. Möjligen skulle skruvlådan kunnat varit annorlunda, t.ex. haft en våning till men det är ganska långsökt. En annan lustig detalj är hålen på sidorna om greppbrädan, troligen ett sentida tillskott kanske för att hänga upp fiolen eller liknande. Vad tror ni om detta instrument?