torsdag 11 mars 2021

Ny dubbeldäckare av Nils Nilsson

Man vet att det är pandemitider när folk kollar 20 år gamla avsnitt av Antikrundan på SVT Play :-). Det var Göran Bergman som uppmärksammade denna fiol som var med i ett avsnitt inspelat i Värnamo 2001. Uppmärksamt och kul med ytterligare en resonanssträngsfiol och bekräftar min bild av att det som dyker upp är just dubbeldäckare. Skulle gärna hitta lite andra resonanssträngsfioler också så håll ögonen öppna!

Då det syns tydliga skarvar efter ilagda bitar kan det konstateras att fiolen är en ombyggd dubbeldäckare. Jag gissar att den haft åtta resonanssträngar men det skulle även kunna ha varit sex stycken. Enligt etiketten är fiolen byggd 1775 av en Nils Nilsson, det är i alla fall en bästa gissning (även om experten säger Näsström). Jag har ännu inte hittat denne Nils Nilsson någonstans. Då halsen är bytt skulle man även kunna tänka sig att kroppen och skruvlådan inte ursprungligen tillhör samma instrument. Stilen är dock relativt lik och det finns inget som direkt talar för att delarna skulle komma från olika fioler. Huvud och skruvlåda är ganska likt Arwit Rönnegrens och Hans Severin Nybergs instrument men manens lugg får mig att associera till Nyberg och "Tuppen". Enligt ägaren har fiolen ärvts av en mor som haft den sedan hon lärde sig spela fiol i Linköping men det är oklart om hon förvärvade den i Östergötland eller någon annanstans. Fler bilder hittar ni här