måndag 10 september 2012

Edvin Karlsson


Som några av er säkert sett på Facebook har Olle Paulsson några bilder från ett besök hos Edvin Karlsson på 80-talet. Här är bilderna i lite bättre kvalitet:

Detta är första gången jag ser baksidan på fiolen och det som först slår en är dekorationen vid zäpfchen som i stort sett är identisk med dekorationerna på "Tuppen". Tidigare har jag skrivit att jag tycker att huvudet liknar "Bulan" och att intarsian liknar den på Mohte-fiolen som nu finns i Örnsköldsvik. Åldersuppgifter från Gunnar Olof Hyltén Cavallius antyder också att "Bulan" kan vara byggd av Mohte eller möjligen Arwid Rönnegren. Att döma av de nya bilderna på Edvin Karlssons fiol, och då i synnerhet dekorationerna vid zäpfchen, undrar jag om det inte istället är så att Edvin Karlssons fiol är byggda av Hans Severin Nyberg i Örkelljunga. Det förekommer dekoration på Mohte-fiolen och det är inte otänkbart att han byggt Edvin Karlssons fiol men intarsian är som sagt slående lik den på "Tuppen". Huvudet på såväl "Bulan" som Edvin Karlssons fiol är ganska lika huvudet på en gamba signerad Mohte så det är svårt att dra några slutsatser om "Bulan" baserat på dessa bilder på Edvin Karlssons fiol.

Hans Severin Nyberg, som troligen ligger bakom fyra bevarade dubbeldäckare, verkar alltså varit synnerligen produktiv och hans namn blir allt mer intressant. Tyvärr verkar det inte finnas så mycket information kring honom. Jag har försökt luska lite i kyrkoböcker men har fått till svar att det inte finns sådana bevarade för Örkelljungatrakten för aktuell period. En hypotes om dubbeldäckarnas spridning utifrån rådande kunskapsläge är att Johan Georg Mohte (eller möjligen Arwid Rönnegren) studerar eller på annat sätt får inspiration av Joachim Tielke i Hamburg. Mohte och Rönnegren är skickliga hantverkare i eller kring hantverksstaden Ängelholm. Deras arbete har sedan inspirerat mindre skolade fiolbyggare som Nyberg i Örkelljunga och Petter Jönsson i Nättraby. Bristen på uppgifter om deras verksamhet samt i viss mån kvaliteten på fiolerna kan antyda att dessa båda haft fiolbyggande som sidouppdrag snarare än som proffession. Men som sagt, detta är bara en hypotes. Vad tror ni?