söndag 25 maj 2008

Kärt barn har många namn

Resonanssträngar handlar denna blogg om. Det finns dock några andra namn:
  • Understrängar - eftersom resonanssträngarna vanligen placeras under spelsträngarna
  • Ljumsträngar - verkar vara ett gammalt dialektalt uttryck som existerar både i Sverige och i Norge
  • Aliquotsträngar - Detta namn används i Daniel Fryklunds artikel. Ganska fräsigt faktiskt. Kanske är något att börja använda. I SAOB står följande: ALIKVOT-TON ~ mus. ton, som uppstår (jämte grundtonen) därigenom, att en ljudande kropp medelst noder uppdelas i (två l. flere) jämnstora delar, o. hvars svängningstal därför förhåller sig till grundtonens ss. ngt helt tal förhåller sig till l; partialton, harmonisk l. medljudande ton, biton, öfverton.
  • Bordunsträngar - Ibland stöter man på även detta uttryck även om det är att betrakta som felaktigt. En bordunsträng är en sträng som sätts i svängning av en stråke eller ett hjul kontinuerligt under spelandet. Finns t.ex. på vevliror (se nedan)

Inga kommentarer: