tisdag 27 maj 2008

Nationalinstrument

Radioprogrammet Folke tar i veckans avsnitt upp frågan om nyckelharpan skall utses till Sveriges officiella nationalinstrument. Frågan har motionerats i riksdagen vid ett antal tillfällen och argumenten har varit att nyckelharpan är ett typiskt svenskt instrument som knappeligen finns i andra länder och att många andra länder har ett folkmusikinstrument som nationalinstrument. Norges nationalinstrument är hardingfelan, Finlands kantelen etc. Den här bloggen handlar om typiskt svenska instrument så därför kastar jag mig in i debatten. Jag ställer mig frågan varför man skall utse ett nationalinstrument? Det finns ju så många att välja mellan:

Alla dessa är mer eller mindre unika för Sverige och alla skulle passa in på de kriterier som fastställts för begreppet nationalinstrument. Vissa kan tyckas vara lite väl lokala men nyckelharpan är också i högsta grad en lokal företeelse. Intressant är att en Carl Abraham Mankell föreslog säckpipa som svenskt nationalinstrument redan runt förra sekelskiftet. Idag är det kanske bara nyckelharpan som är känd för den breda allmänheten och det verkar lite som de som ivrigast förespråkar nyckelharpan som nationalinstrument gör det i tron att det är det enda typiskt svenska instrumentet. Personligen tycker jag att det vore synd om den mångfald som finns bland svenska folkmusikinstrument förbises och ett av instrumenten utses till nationalinstrument medan de andra får fortsätta ett liv i skymundan. En röst i radioprogrammet pratar om landskapsfåglar och nämner att det inte finns någon nationalfågel men får på något konstigt sätt detta till att det borde finnas ett nationalinstrument. Varför inte utse landskapsinstrument istället? Här är några förslag: Skåne - Träskofiol, Blekinge - Blekingelira, Småland - Hummel, Östergötland - Hestrahultslira, Gotland - Groddalira, Uppland - Nyckelharpa, Dalarna - Säckpipa, Härjedalen - Härjedalspipa, Jämtland - Offerdalspipa.

Inga kommentarer: