söndag 26 oktober 2008

Avbildade dubbeldäckare

Om man läser Nyckelharpan av Jan Ling, Lirans hemligheter och Säckpipan i Norden av Per-Ulf Allmo eller liknande böcker om musikinstrument så finns det en hel del material om avbildningar av de aktuella instrumenten. Avbildningar kan också vara intressant när man undersöker fioler med resonanssträngar men jag har ännu inte hunnit gå in så djupt på detta ämne. Det är dock något jag planerar att ta tag i. Här kommer en bild som jag har tillgång till. Det är en åttaundersträngad fiol avritad av C-E Södling 1881 och förlagan skall ha funnits i Slaka socken i Östergötland. Jag har ännu inte träffat på några bevarade dubbeldäckare från Östergötland men denna avbildning visar väl att instrumenten funnits även där. Slaka socken ligger i Linköpings kommun i vad som nu är utkanterna av tätorten Linköping. Där finns bl.a. Lambohovs herrgård från 1700-talet. Många spelmansböcker från 1700-talet har anknytningar till herrgårdar. Kanske har även denna resonanssträngade fiol det och i sådana fall skulle man kunna dra en del paralleller till detta. Men det är så klart bara spekulationer. Återkommer om mer fakta framkommer.

Bilden kan vara en avritad version av Södlings avritade fiol men upphovsmannen är okänd. Hör av dig om du anser dig ha upphovsrätt till denna bild.

Inga kommentarer: